Breaking News
Home / 2017 / October / 07

Daily Archives: October 7, 2017

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿਨਯੂਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ

  ਿਨਊਯਾਰਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੇਨ ਤੇ ਮੀਿਡਆ ਅਡਵਾਿੲਜਰ ਸ. ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਿਨਊਯਾਰਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕਲਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿਨਯੂਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ...

Read More »